Piotr Kaczkowski poinformował o swojej rezygnacji.