Dzień: 2022-06-02

Szwajcarii odbyły się negocjacje w sprawie traktatu „międzynarodowego porozumienia w sprawie zapobiegania i kontroli pandemii”. Traktat stanowił, że w wypadku epidemii, WHO miało mieć pierwszeństwo przed konstytucją danego kraju, gdzie wytyczne WHO miały być obowiązkowe, a nie tylko zalecane.

Read more