TVP musi przekazać ponad 35 tys. zł odszkodowania na rzecz osób LGBT w Polsce. Dodatkowo w głównym wydaniu „Wiadomości” muszą zostać opublikowane przeprosiny. Czas emisji oświadczenia nie może być krótszy niż 30 dni. Sąd zarządził również zakaz rozpowszechniania filmu.